Glavne skupštine

Glavna skupština 29.06.2021. godine

Obrazac-prijave-dioničara-za-sudjelovanje-na-Glavnoj-skupštini-2021

Obrazac-prijave-opunomoćenika-dioničara-za-sudjelovanje-na-Glavnoj-skupštini-2021

Poziv-za-Glavnu-skupštinu-29.06.2021.

Odluke Glavne skupštine – 29.06.2021.

Glavna skupština 14.04.2022. godine

Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2022

Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2022

Poziv za glavnu skupštinu – 14.04.2022

Zapisnik i odluke Glavne skupštine 14.04.22

 

Glavna skupština 13.09.2022. godine

1. Poziv za Glavnu skupštinu – 13.09.2022.

1.a Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2022

1.b Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2022

Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Izvješće poslovodstva i bilješke,Revidirano, Konsolidirano i Nekonsolidirano

GFI – Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano

GFI – Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano

Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora – 2021

Izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2021. godinu

Objava dopune dnevnog reda 04.08.2022

Odluke glavne skupštine 13.09.2022

Zapisnik i odluke glavne skupštine 13.09.2022

 

Glavna skupština 19.07.2023. godine

1. Helios Faros d.d. – poziv za glavnu skupštinu 19.07.2023

1.a Obrazac prijave dioničara i Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 2023

2. Godišnje revidirano financijsko izvješće za 2022. godinu

2.a GFI-POD HEFA 2022. godina_nekonsolidirani

2.b GFI-POD HEFA 2022. godina_konsolidirani

3. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu

4. Izvješće Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu

5. Dodatak 1 Hotel menadžment ugovoru

Odluke glavne skupštine – 19.7.2023.

Zapisnik i odluke glavne skupštine 19.7.2023

 

Glavna skupština 12.10.2023. godine

1. Poziv za Glavnu skupštinu – 12.10.2023

1.a – Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini 12.10.2023.

1.b – Izvještaj uprave o razlozima za djelomično isključenja prava prvenstva diončara

Odluke glavne skupštine – 12.10.2023.

Zapisnik i odluke Glavne skupštine – 12.10.2023.