Financijska izvješća

2021. godina

Financijski izvještaj – 2021, 1Q, Prvi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano

Financijski izvještaj – 2021, 2Q, Drugi kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano

Financijski izvještaj – 2021, 1H, Polugodišnji izvještaj, Nerevidirano, Nekonsolidirano

Financijski izvještaj – 2021, 3Q, Treći kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano

Financijski izvještaj – 2021, 4Q, Četvrti kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2021, 4Q, Četvrti kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2021, 4Q, Četvrti kvartal, Nerevidirano, Nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Izvješće poslovodstva i bilješke,Revidirano, Konsolidirano i Nekonsolidirano PDF

GFI – Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano XLSX

GFI – Financijski izvještaj – 2021, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano XLSX

Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora

2022. godina

GFI – Financijski izvještaj – 2022, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano XBLR

GFI – Financijski izvještaj – 2022, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Nekonsolidirano XBLR

Financijski izvještaj – 2022, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 4Q, četvrti kvartal, nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 4Q, četvrti kvartal, nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2022, 4Q, četvrti kvartal, nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2022, 4Q, četvrti kvartal, nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu

 

2023. godina

GFI – Financijski izvještaj – 20232, 1Y, Godišnji izvještaj, Revidirano, Konsolidirano i Nekonsolidirano XBLR

Financijski izvještaj – 2023, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 2Q, drugi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 3Q, treći kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 4Q, četvrti kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 4Q, četvrti kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2023, 4Q, četvrti kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2023, 4Q, četvrti kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS

Izvješće o primicima članove uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu

2024. godina

Financijski izvještaj – 2024, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2024, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, nekonsolidirano XLS

Financijski izvještaj – 2024, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano PDF

Financijski izvještaj – 2024, 1Q, prvi kvartal, Nerevidirano, konsolidirano XLS