Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

  • Predsjednik: Mirko Herceg
  • Zamjenik: Marko Čižmek
  • Članovi: Mladen Markoč, Ante Jelčić

 

REVIZIJSKI ODBOR:

Djelokrug Revizijskog odbora uređen je zakonom, Statutom i drugim općim aktima Društva

  • Predsjednik: Marko Čižmek
  • Članovi: Mirko Herceg, Ante Jelčić