Investitori

O DIONICI

Temeljni kapital:

Odlukom člana Društva od 19. srpnja 2023. usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital Društva iznosi 56.615.057,01 EUR (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 42.643.983 (slovima: četrdeset dva milijuna šesto četrdeset tri tisuće devetsto osamdeset tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog
iznosa.

Oznaka dionice: HEFA

ISIN oznaka:  HRHEFARA0003

Broj izdanih dionica: 42.643.983 na ime, bez nominalnog iznosa.

 

Kontakt za dioničare 021-306-342, marin.knezovic@heliosfaros.hr info@heliosfaros.hr

 

Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 67.684.000,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 64.299.800,00 kuna, na iznos od 3.384.200,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 3.384.200,00 kuna, izdavanjem novih dionica, za iznos od 50.277.200,00 kuna, na iznos od 53.661.400,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 6.svibnja 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 53.661.400,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 48.295.260,00 kuna, na iznos od 5.366.140,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 6. svibnja 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 5.366.140,00 kuna, izdavanjem novih dionica, ulogom u novcu za iznos od 91.200.000,00 kuna, na iznos od 96.566.140,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 26. studenoga 2019., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 96.566.140,00 kuna, za iznos od 139.391.520,00 kuna, izdavanjem novih dionica nominalnog iznosa svaka od 10,00 kuna (13.939.152 dionica), na iznos od 235.957.660,00 kuna.

Dana 29. travnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je na zahtjev izdavatelja Helios Faros d.d. jedinstveni prospekt uvrštenja 23.595.766 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 235.957.660,00 kuna, na uređeno tržište.

Odlukom Glavne skupštine od 14. travnja 2022., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 235.957.660,00 kuna, za iznos od 130.000.000,00 kuna, izdavanjem novih dionica svaka nominalnog
iznosa od 10,00 kuna (13.000.000 dionica), na iznos od 365.957.660,00 kuna.

Odlukom člana Društva od 19. srpnja 2023. usklađen je temeljni kapital sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Odlukom člana Društva od 12. listopada 2023. povećan je temeljni kapital od 48.570.928,40 eura za iznos od 8.044.128,61 euro na iznos od 56.615.057,01 eura.

Temeljni kapital Društva iznosi 56.615.057,01 EUR (slovima: pedeset šest milijuna šesto petnaest tisuća pedeset sedam eura i jedan cent).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 42.643.983 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

Dana 30.04.2020. godine dionice Društva su uvrštene na redovito tržište Zagrebačke burze sa prvim trgovinskim danom 05.05.2020. godine

 

STATUT – Helios-Faros-d.d.-potpuni tekst-statuta-12.10.2023