Investitori

O DIONICI

 

Temeljni kapital: 235.957.660,00 HRK, uplaćen u cijelosti

Oznaka dionice: HEFA

ISIN oznaka:  HRHEFARA0003

Broj izdanih dionica: 23.595.766

Nominalna vrijednost: 10,00 HRK

 

Kontakt za dioničare 021-306-342, marin.knezovic@heliosfaros.hr info@heliosfaros.hr

 

Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 67.684.000,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 64.299.800,00 kuna, na iznos od 3.384.200,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 22.ožujka 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 3.384.200,00 kuna, izdavanjem novih dionica, za iznos od 50.277.200,00 kuna, na iznos od 53.661.400,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 6.svibnja 2019., pojednostavljeno je smanjen temeljni kapital Društva, sa iznosa od 53.661.400,00 kuna, radi pokrića gubitaka, za iznos od 48.295.260,00 kuna, na iznos od 5.366.140,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 6. svibnja 2019., povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 5.366.140,00 kuna, izdavanjem novih dionica, ulogom u novcu za iznos od 91.200.000,00 kuna, na iznos od 96.566.140,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 26. studenoga 2019., povećan je temeljni kapital sa iznosa od 96.566.140,00 kuna, za iznos od 139.391.520,00 kuna, izdavanjem novih dionica nominalnog iznosa svaka od 10,00 kuna (13.939.152 dionica), na iznos od 235.957.660,00 kuna.

Dana 29. travnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je na zahtjev izdavatelja Helios Faros d.d. jedinstveni prospekt uvrštenja 23.595.766 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 235.957.660,00 kuna, na uređeno tržište.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Vlasnik redovnih dionica Izdavatelja ima pravo glasa na Glavnoj skupštini Izdavatelja, pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividenda) i pravo na stečajnu odnosno likvidacijsku masu. Svaka dionica nosi jedan glas. Vlasnik dionica ima pravo na informacije i obavijest o radu Izdavatelja.

Dana 30.04.2020. godine dionice Društva su uvrštene na redovito tržište Zagrebačke burze sa prvim trgovinskim danom 05.05.2020. godine

 

 

STATUT – Helios Faros d.d.